Slayt

     

Rot Başı Kontrolü  

Rotil Kontrolü  

Aks Körükleri Kontrolü 

Motor Takozları Kontrolü  

Belirgin Yağ Kaçağı Kontrolü  

Araç lifte kaldırılarak alt kısmı görsel olarak incelenir. Aracın alt kısmından bir darbeye maruz kalıp kalmadığı ön takımında bir problem olup olmadığı kontrol edilir. 
Aracın varsa yağ ve egsoz kaçakları tespit edilir ve ileride oluşabilecek sorunları sizlere bildiriyoruz.